Confirm Payment

แจ้งชำระเงิน

เมื่อชำระเงินเรียบร้อย สามารถแจ้งชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ผ่านแบบฟอร์ม หรือแจ้งกลับมาที่ Line: @hobbyqr

โอนเงินผ่านธนาคาร

แจ้งชำระเงินผ่าน Line : @hobbyqr